____________-02_normal

ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. ΝΗΠΙΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

20,00 

Περιγραφή Προϊόντος

Πρωτότυπο βιβλίο,τὸ ὁποῖον καθιστᾶ πλέον ἐφικτὴ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ πρώτης σχολικῆς ἡλικίας. Ξεκινώντας ἀπὸ τὶς “πρῶτες μου λεξοῦλες” στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ τὰ παιδιὰ ὁδηγοῦνται σταδιακὰ στὸν σχηματισμὸ “οἰκογενειῶν λέξεων” καὶ ἀσκοῦνται στὴν ἐτυμολογία, γιὰ νὰ καταλήξουν στὴν κατανόησι, ἀπομνημόνευσι καὶ δραματοποίησι ἐπιλεγμένων χωρίων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ τὴν Ἱστορία (γλωσσικὴ ἀνάπτυξις-δημιουργικὴ ἔκφρασις). Τὰ παιδιὰ ἔχουν ἐπίσης τὴν εὐκαιρία νὰ παρατηρήσουν, νὰ συμπληρώσουν καὶ νὰ χρωματίσουν παραστατικὰ σχέδια ἑλληνικῶν ἔργων τέχνης, ὥστε νὰ μυηθοῦν στὸ κάλλος, στὴν χάρι καὶ στὸ ἦθος ποὺ ἀποπνέουν (ἀνάπτυξις αἰσθητικῆς εὐαισθησίας).

Τὸ βιβλίο, τέλος, συνοδεύει φωνογράφημα (ἠχητικὸν cd), γιὰ νὰ ἀκούουν τὰ παιδιὰ τὰ κείμενα τοῦ βιβλίου στὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ μὲ παράλληλη ἀπόδοσι στὰ νέα Ἑλληνικά. Ἡ ἀκρόασις εἶναι πολὺ πιὸ εὐεργετικὴ σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες ἀκουστικὴ καλλιέργεια-βίωσις εὐχάριστων συναισθημάτων).

Γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς παραθέτουμε ἐκτενῆ εἰσαγωγὴ, ὥστε νὰ κατανοήσουν τοὺς στόχους, τὴν μέθοδο διδασκαλίας καὶ τὰ ὀφέλη, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποκομίσουν τὰ παιδιά. Πρὸς ἐπίρρωσιν παραθέτουμε καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἐρεύνης (μελέτη περίπτωσης), ἡ ὁποία διεξήχθη σὲ δημόσιο νηπιαγωγεῖο, κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐν λόγῳ προγράμματος.

Ἡ μέθοδος “Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς” ἀπέκτησε πλέον τὴν δική της στέγη καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016 διδάσκεται στὸ Θησεῖο, στὴν ὁδὸ Θησείου 18, πλησίον τοῦ σταθμοῦ ΗΣΑΠ. Τὴν μέθοδο διδάσκουν ἐκπαιδευμένοι καθηγητὲς ὑπὸ τὴν συνεχῆ καθοδήγησιν τῆς συγγραφέως.

http://www.fronein.gr

 

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Δρ. Αγγελική Κομποχόλη : Κριτική στο βιβλίο της Ειρήνης Μαυροπούλου, «Διαλεχθώμεν ελληνικώς, Νηπίων προπαιδεία», Αθήνα 2006.

Ξενίζει ο τίτλος του βιβλίου της Ειρήνης Μαυροπούλου «Διαλεχθώμεν Ελληνικώς, Νηπίων Προπαιδεία,», όχι μόνο για την τόλμη και την πρωτοτυπία στη σύλληψη του θέματός του, όσο-κυρίως αυτό-για το μικρό σε ηλικία κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η ίδια η συγγραφέας χαρακτηρίζει τη συγγραφή της ως μία «εναλλακτική πρόταση στον ποιοτική αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής», στόχος πολύ φιλόδοξος, όχι όμως ανέφικτος για μία εκπαιδευτικό με ευρύτατη επιστημονική κατάρτιση και αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας της. Φιλόλογος με πολυετή διδακτική πείρα και συνάμα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η κα Μαυροπούλου με το βιβλίο της, καρπός πολύχρονης προσωπικής ενασχόλησης με την πειραματική διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και των αρχαίων ελληνικών κειμένων από το πρωτότυπο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, έρχεται να καλύψει, με τρόπο γόνιμο, την απουσία ανάλογων συγγραφικών εγχειρημάτων. Η πρόθεσή της να φέρει το παιδί σ’ επαφή με «την τέχνη, τον λόγο και το ήθος των αρχαίων Ελλήνων», με τις πηγές δηλαδή της πνευματικής του παράδοσης-ιδιαίτερα σε μία εποχή όπου η επιστροφή στην ανθρωπιστική παιδεία συνιστά καίριο αίτημα- διαφαίνεται κυρίως από τον τρόπο που η ίδια επιλέγει και διαρθρώνει την ύλη της, ακολουθώντας μία μέθοδο που προσεγγίζει με σεβασμό την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της ελληνικής γλώσσας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Μέσα από μία καλαίσθητη κι επιμελημένη έκδοση, ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των μικρών παιδιών, η συγγραφέας μπολιάζει δημιουργικά τη σκέψη και τη φαντασία των λιλιπούτειων μαθητών της, δίνοντας έμφαση στην ρυθμική έκφραση της γλώσσας, στην αποτελεσματική ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην απόκτηση ενός πλούσιου κι οργανωμένου λεξιλογίου, στην ακουστική κι αισθητική καλλιέργεια, στη εποικοδομητική μίμηση προτύπων. Με τη βιωματική διδαχή προσεκτικά επιλεγμένων σκηνών της Μυθολογίας και της Ιστορίας, σε συνδυασμό με παιχνίδια λέξεων, ακροάσεις μύθων, παρατηρήσεις εικόνων, δραματοποιήσεις κειμένων και ευχάριστες ασκήσεις προσωδίας και μέτρου η συγγραφέας εμπλουτίζει (κι εκλεπτύνει) την κρίση και τη φαντασία των μαθητών της καλλιεργώντας σε αυτά τη μνήμη, την ευαισθησία, τον λυρισμό, την ομορφιά. Η ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της διαφορετικότητας κάθε παιδιού, η έμφαση στη βίωση ευχάριστων συναισθημάτων, η γνωστική εγρήγορση και οι διαφορετικές δημιουργικές δραστηριότητες που προτείνονται σε κάθε μάθημα βοηθούν πολλαπλά στην πνευματική ανάπτυξη των μικρών μαθητών αυξάνοντας συνάμα το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Μικροί διάλογοι της καθημερινότητας, διασκευασμένοι στα αρχαία ελληνικά, όπως επίσης μύθοι του Αισώπου ή μύθοι εμπνευσμένοι απ’ τον κόσμο των θεών και των ηρώων, επιτρέπουν στα παιδιά να υποδυθούν ρόλους, να παίξουν, να αυτοσχεδιάσουν, να μάθουν, να ψυχαγωγηθούν. Συγχρόνως η ενδιαφέρουσα ετυμολογική ανάλυση των λέξεων και ο απλός παραλληλισμός της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, σε ανταπόκριση με τις ανάγκες και τον πνευματικό ορίζοντα της προσχολικής ηλικίας, συμβάλλουν αποφασιστικά στην απόλαυση και στην αξιοποίηση του ελληνικού γλωσσικού πλούτου, χωρίς αυτό να κουράζει ή να αποθαρρύνει, το σημαντικότερο, τα μικρά παιδιά. Αντίθετα, όπως η ίδια η κα Μαυροπούλου ομολογεί «οι λέξεις γίνονται η αφορμή για ποικίλα παιχνίδια (π.χ. παντομίμας) ή κατασκευές», έτσι ώστε να ενεργοποιείται κάθε φορά μια σειρά κρίσιμων γνωστικών παραγόντων, πρωταρχικών για την πνευματική ανάπτυξη των νέων, όπως η αντίληψη, η μνήμη κι η κρίση κ.λπ. Επιπλέον, η παρατήρηση εικόνων, πάντοτε σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των κειμένων, κι η γνωριμία με μοναδικά έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, όπως αυτά παρατίθενται στις σελίδες του βιβλίου, γίνονται το πρώτο βήμα για την αισθητική και καλλιτεχνική μόρφωση των μικρών μαθητών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κατανόηση, σύνδεση και αναπαράσταση των εννοιών που προσλαμβάνονται. Τα παιδιά παρατηρούν, ζωγραφίζουν ή εμπλουτίζουν τις εικόνες, και ταυτόχρονα διδάσκονται τις σχετικές λέξεις. Η ποικιλία των ασκήσεων που υποδεικνύει η συγγραφέας του βιβλίου, όπως η ζωγραφική, η καλλιγραφία, η υποκριτική, η παραγωγή λόγου κ.α. βοηθούν το παιδί να περιηγηθεί, με τρόπο απλό κι ελκυστικό, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ενθαρρύνοντας σε αυτό το παιχνίδι, την αυτενέργεια, τη δημιουργική έκφραση. Εδώ ακριβώς έγκειται η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου πονήματος της, καθώς ο μαθητής ανιχνεύει με χαρά τις ρίζες της γλώσσας και της πολιτιστικής του παράδοσης, γνωρίζοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τον μακρινό κόσμο των προγόνων του . Τέλος, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα η έκδοση του βιβλίου εμπεριέχει κι ένα cd ROM, διευκολύνοντας σημαντικά τη προσωπική ενασχόληση του παιδιού στο σπίτι. Αγγελική Κομποχόλη, φιλόλογοςΔημοσίευση στο www.lexima.gr : 15/4/2007

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. ΝΗΠΙΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *